Home arrow Photo Galleries
Photo Galleries
KUALA LUMPUR, MALAYSIA, September 12, 2007 PDF  | Print |

 http://youtube.com/watch?v=Z4ItKn8DYR8    http://youtube.com/watch?v=2E3ON-8DPy0

Kitty Mckinsey, UNHCR, Veronica Pedrosa, Aljazeera, Laura  Lo Xiong, HIHRW

Read more...
 
FIRST PHOTO GALLERIES PDF  | Print |

The Globe of Life...theglobe1 that can be destructed                                                by the Gun that Killsdisablegun innocent peoples.

Read more...
 
TSHAJ TAWM TXOG HMOOB DEJ DAWB, October 3, 2006 PDF  | Print |

Hmong Dej Dawb lub neej tamsim no doc hmoob Dej Dawb, Hlub  law kawg, los tsis paub yuav ua li cas.

                                                   Click Hmoob Dej Dawb los nyeem cov lus tshaj tawm.

 
NYOB ZOO TUS PHOOJ YWG PDF  | Print |

THOV TXAIS TOS KOJ TUAJ NROG PEB SIB THAM NYOB RAU NTAWM NO.

Peb Hmoob lub koom haum Hmong International Human Rights Watch tsis yog ib leeg los ib tug twg lub. Peb tsis yog tsa los cais pab cais pawg, tsis yog tsa los ua teb ua chaw hais txog sab politic, thiab tsis yog tsa los nrhiav nyiaj rau peb tus kheej siv.

Read more...
 
© 2014 Hmong International Human Rights Watch